September 2019

Freitag, 06.09.2019

Kermit 7

Montag, 09.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Dienstag, 10.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Mittwoch, 11.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Donnerstag, 12.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Freitag, 13.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

KERMIT 5

Samstag, 14.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Sonntag, 15.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Montag, 16.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Dienstag, 17.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Mittwoch, 18.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Donnerstag, 19.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Freitag, 20.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Samstag, 21.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Sonntag, 22.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Montag, 23.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Projekt- und Reisezeit

Dienstag, 24.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Projekt- und Reisezeit

Mittwoch, 25.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Projekt- und Reisezeit

Donnerstag, 26.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Projekt- und Reisezeit

Freitag, 27.09.2019

Betriebspraktikum Jahrgang 9

Projekt- und Reisezeit